Weekberichten

Per mail ontvangen leerlingen, ouders en personeel op wekelijkse basis informatie over de actuele zaken over onze school. Op de telefoon zijn de weekberichten het best te lezen door de telefoon een kwartslag te draaien.