Haagse kopklas

Kopklas

De kopklas is een jaar na groep 7 of 8 op de basisschool. Leerlingen die slimmer zijn dan hun resultaten laten zien, kunnen in groep 8 misschien naar de kopklas. Voor enkele leerlingen is het goed om na groep 8 nog naar de kopklas te gaan. Deze leerlingen kunnen ook worden aangemeld. Iedere kopklas bestaat uit maximaal 15 leerlingen. Ieder kind krijgt veel aandacht van de leerkracht. Op de Johan de Witt Scholengroep is er een kopklas voor vmbo-tl/havo.

Lessen en projecten

In de kopklas werken wij voornamelijk aan het kunnen spreken, lezen en schrijven van Nederlands. Dit doen wij onder andere door te werken met projecten. Hierbij gaan we op excursie, leren veel woorden over het project en leren deze toe te passen. Daarnaast zorgen we ervoor dat het rekenniveau op peil blijft. De vakken bewegingsonderwijs en kunst volgen de leerlingen bij vakdocenten van de Johan de Witt Scholengroep.

Aanmelden of meer informatie? Ga dan naar www.haagsekopklas.nl