IB-MYP

IB-MYP

IB onderwijs op de Johan de Witt Scholengroep

De Johan de Witt Scholengroep is kandidaatschool voor het Middle Years Programme (MYP) van het International Baccalaureate (IB). Over de hele wereld zijn er IB World Schools die jongeren opleiden tot onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgzame mensen die samen streven naar een betere en vreedzamere wereld.

Ben je nieuwsgierig geworden? Bezoek onze open dagen of neem contact op met een van onze MYP-coördinatoren via voor antwoorden op al je vragen.

IB-MYP

De Johan de Witt is een kandidaat-school voor het Middle Years Programme (MYP) van het Internationaal Baccalaureaat (IB). Het MYP is bedoeld voor leerlingen van 11 tot 16 jaar en heeft als doel jou op te leiden tot actieve, internationaal georiënteerde wereldburger. Bij de Johan de Witt Scholengroep bieden we drie jaar MYP (MYP jaar 2-4) aan in een zogenaamde 'verlengde brugperiode' (de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs). Dit betekent dat leerlingen met verschillende schooladviezen voor het voortgezet onderwijs in dezelfde klas zitten gedurende drie jaar. Ons doel is om elke leerling te begeleiden naar het hoogst haalbare en best passende examenprogramma in de bovenbouw na drie jaar in het MYP. Tijdens deze driejarige brugperiode doen we dit op verschillende manieren.

Het Learner Profile

Met ons MYP-onderwijs leiden we jonge mensen op tot breed georiënteerde wereldburgers die inzien dat zij samen één mensheid vormen en samen verantwoordelijk zijn voor onze planeet. Dit doen we door veel aandacht te besteden aan de eigenschappen uit het Learner Profile. De missie van het IB vormt de basis voor ons onderwijs en hoe we op school met elkaar omgaan. Naast cognitieve ontwikkeling richt het MYP zich ook op de sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. Het Leerlingprofiel omvat tien kenmerken. Gedurende het MYP stimuleren en ondersteunen docenten de leerlingen actief bij de ontwikkeling van deze kenmerken.

Bekijk hier het Learner Profile (ENG) en het leerlingprofiel (NL)

waarom MYP

Integratie in vakgebieden

Het onderwijs binnen het MYP-programma is georganiseerd binnen 8 vakgebieden. Het programma bevordert interdisciplinair leren vanuit een sterke kennisbasis. Dit helpt leerlingen belangrijke verbanden te leggen tussen vakken. Geïntegreerd onderwijs helpt leerlingen complexe problemen te analyseren en de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om deel te nemen aan onze geglobaliseerde samenleving. Onderwerpen worden niet afzonderlijk onderwezen, maar ze zijn met elkaar verbonden, wat weerspiegelt hoe de wereld werkt. Leerlingen leren om conceptueel te denken, waardoor ze hun kennis kunnen toepassen op verschillende situaties.

 

Het MYP heeft 8 vakgebieden.

Vakgebied

Schoolvakken

Language acquisition

Engels, Frans, Duits, Spaans

Language & literature

Nederlands

Individuals & societies

Aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, economie (vanaf het tweede jaar)

Sciences

Biologie, natuurkunde, scheikunde

Mathematics

Wiskunde en rekenen

Arts

Beeldende kunst, dans, theater, film, muziek

Physical & health education

Lichamelijke opvoeding

Design

Technisch ontwerp

Global Context

In het MYP willen we je aanmoedigen de verbinding te leggen tussen het leren op school en de echte wereld. Dit doen we door het gebruik van ‘Global Contexts’. Het MYP streeft naar een holistische benadering van leren en moedigt leerlingen aan om hun kennis en vaardigheden te koppelen aan wereldwijde vraagstukken en diversiteit. Door het leren te verbinden met contexten van wereldwijde betekenis, leren leerlingen dat ze deel uitmaken van de wereldbevolking en dat ze medeverantwoordelijkheid dragen voor het beschermen van onze aarde.

ATL skills 

Het MYP legt de nadruk op het ontwikkelen van zogenaamde 'Approaches to Learning' (ATL) -vaardigheden. Dit zijn vaardigheden zoals onderzoek doen, communiceren, kritisch denken en zelfregulatie, die leerlingen helpen bij hun academische en persoonlijke groei. Ze vormen de basis voor zelfstandig leren.

Meertaligheid en intercultureel begrip

In het MYP is er ruimte voor jouw thuistaal. Meertaligheid wordt niet gezien als een belemmering, maar juist als een waardevolle kracht binnen het leerproces van leerlingen. Binnen het MYP erkennen we dat meertaligheid niet alleen bijdraagt aan de taalvaardigheden, maar ook een diepgaand begrip en waardering voor verschillende culturen met zich meebrengt. We benutten de verschillende talen die leerlingen spreken om hun leerervaring te verrijken en hen te ondersteunen bij het leren. Door meertaligheid te omarmen, kunnen leerlingen gebruik maken van de kennis die zij in hun moedertaal hebben opgedaan, wat hen helpt om nieuwe concepten beter te begrijpen en de schooltaal verder te ontwikkelen. Daarnaast draagt het erkennen en inzetten van diverse talen bij aan een verhoogd taalbewustzijn en intercultureel begrip. We zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen het leerproces verbetert, maar ook de sociale cohesie binnen de school bevordert. Hierdoor leren leerlingen respect en waardering te hebben voor de culturele diversiteit om hen heen, wat hen voorbereidt op een globaliserende wereld.

Community Projects

Tijdens het Community Project zet je je in voor de gemeenschap en de mensheid. Met het Community Project leer je een positief verschil te maken in het leven van anderen en voor het milieu. Het Community Project is een kernonderdeel van het MYP en biedt leerlingen de kans om praktisch aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken. Je onderzoekt een behoefte binnen de gemeenschap, neemt actie om deze aan te pakken en reflecteert op het proces en de resultaten. Dit project helpt je om je vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerking en probleemoplossing te ontwikkelen. Je leert ook verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij de wereld om je heen.

The Johan de Witt Scholengroep is a Candidate School* for the Middle Years Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Johan de Witt Scholengroep believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP).  Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org