Aanmelden ISK (Dutch Prep School)

formulieren

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier Dutch Prep Class (ISK) (voor nieuwkomers)

Application form Dutch Prep Class  (English version)

aanmelden

Het ISK-onderwijs van de Johan de Witt Scholengroep is speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar die minder dan twee jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken. We bieden dit onderwijs aan op de locaties Glasblazerslaan, Vermeerstraat en het Helena van Doeverenplantsoen.

Meer informatie over ISK vind je hier.

Aanmeldprocedure

Om je aan te melden, vul je eerst het Aanmeldformulier Dutch Prep Class (ISK) in. Daarna nodigen we je per mail uit voor een intake.

De intake

Tijdens de intake stellen we je vragen over je schoolloopbaan. Wat voor lessen heb je al gevolgd en hoeveel heb je al geleerd? Daarna maak je toetsen. Met behulp van de toets resultaten maken we een inschatting van het niveau waarop je ISK-lessen gaat volgen.

Inleveren voor de intake

Stuur de onderstaande documenten in vóór de intake naar  :

  • Identiteitsbewijs leerling
  • Bewijs van datum in Nederland. Dat kan de aanmelding bij de gemeente zijn, een stempel in het paspoort, het verblijfsdocument of een vliegticket.
aanmelden
ISK

ISK

De Internationale Schakel Klas (ISK) van de Johan de Witt Scholengroep is speciaal voor leerlingen die nog niet zo lang in Nederland zijn en de taal niet of nauwelijks spreken. We bieden dit onderwijs aan op de locaties Glasblazerslaan, Vermeerstraat en het Helena van Doeverenplantsoen.

De leerlingen leren niet alleen de Nederlandse taal, maar maken ook kennis met de Nederlandse samenleving en worden voorbereid op het reguliere onderwijs. Deze ‘eerste opvang anderstaligen’ is gericht op een zeer diverse groep leerlingen, zowel qua achtergrond als vooropleiding en leervermogen. 

Passend leertraject

De Johan de Witt Scholengroep verzorgt een zorgvuldige intake en plaatst de leerlingen (voorlopig) in de leertrajecten vwo/havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis, alfa of entree. Ze gaan aan de slag met een intensief lesprogramma Nederlands, inclusief burgerschap en kunsteducatie. Deze vakken worden aangevuld met onder meer rekenen/wiskunde, lichamelijke opvoeding en Engels. Voor deze vakken is relatief weinig kennis van de Nederlandse taal nodig.

Studiewijzer en voortgangsgesprekken

De leerlingen werken met studiewijzers gericht op hun vervolgtraject (vwo/havo, mavo/vmbo-kader en vmbo-basis) en krijgen drie keer een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we het te verwachten niveau aan het eind van hun ISK-traject.

Doorstroom

Na maximaal een jaar is het tijd voor de doorstroom. Vooraf bekijken we of we het voorlopige advies kunnen omzetten in een vervolgtraject (VO-ISK) binnen een van onze reguliere middelbare schoolopleidingen. Dit is mogelijk als de leerlingen een voldoende taal- en rekenniveau hebben behaald. 

VO-ISK

VO-ISK is beschikbaar op de niveaus havo/vwo, mavo, vmbo kader, vmbo basis en vmbo praktijkonderwijs. We werken binnen dit traject met kleine groepen, zodat leerlingen optimale begeleiding krijgen tijdens de les