Opleidingen

vwo

Vwo (gymnasium en atheneum)

Vwo+ programma

Op de Johan de Witt Scholengroep bieden wij aanvullend op het vwo-onderwijs een plusprogramma aan, waarbij extra aandacht uitgaat naar onderzoek doen en een wetenschappelijke houding aannemen.

Onderbouw

Onderzoek doen binnen de Wereldcampus 
Binnen de Wereldcampus dagen wij leerlingen uit hun grenzen te verleggen en hun interesses en talenten te ontdekken. Wij leren de leerlingen hoe ze als wereldburgers een positieve rol kunnen spelen in onze veranderende samenleving door zelf als echte wetenschappers op onderzoek uit te gaan. In verschillende modules lossen de leerlingen vraagstukken op.

Aandacht voor Moderne Vreemde Talen
In de onderbouw volgen alle leerlingen niet twee maar drie moderne vreemde talen, waaronder het Frans, Duits en Spaans. Daarnaast nemen de leerlingen deel aan het project Taaldorp.

Aandacht voor creatieve taal
Een speciaal naschools programma voor alle leerlingen die op een creatieve manier met taal bezig zijn of bezig willen zijn. Of dat nu in het Nederlands is of een andere taal leerlingen die geïnteresseerd zijn in schrijven, spoken word, performance, woordkunst, rap, poëzie of storytelling kunnen hieraan deelnemen.

Bovenbouw

Bijzondere vakken
In de bovenbouw van het vwo stellen wij leerlingen in de gelegenheid om hun verdere vwo-opleiding aan te vullen met vele extra’s. Hierbij kan gedacht worden aan bijzondere examenvakken zoals Chinees, Turks, Arabisch, Italiaans, Russisch, Filosofie, Natuur Leven en Techniek. Bedrijfseconomie, Wiskunde D, Maatschappijwetenschappen en Informatica.

Pre-university
Voor ambitieuze vwo-leerlingen is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan pre-academische programma’s, waaronder het Pre-University College Leiden en het TU Delft Pre-University Programme. Een select groepje leerlingen wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om één dag in de week de schoolbanken in te ruilen voor de collegebanken om een universitaire voortrajectstudie te kunnen volgen.

Olympiades
De fanatieke Bèta-leerlingen kunnen daarentegen hun ei volledig kwijt in de verschillende olympiades waar de school aan deelneemt. Onder begeleiding van de vakdocenten Scheikunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde en Wiskunde krijgen leerlingen de kans om zich extra te verdiepen in het desbetreffende vak en worden zij uitgedaagd om op landelijk niveau hun talenten uit te dragen.

Business school
Leerlingen die de vakken bedrijfseconomie en economie volgen, kunnen op school punten behalen om zo een landelijk erkend Vecon Business School certificaat te ontvangen, naast hun normale diploma. Dit geeft extra waarde aan een CV. Ze halen punten door bijvoorbeeld lezingen bij te wonen of door het profielwerkstuk (PWS) over een economisch onderwerp te presenteren. Op deze manier proberen we leerlingen niet alleen te interesseren voor een economische carrière na de studie, maar ook om de vakken (bedrijfs-)economie te laten leven en ze leuk(er) en spannender te maken.

The UN and I
Voor onze maatschappelijk betrokken en internationaal georiënteerde vwo-leerlingen wordt in samenwerking met de Universiteit van Leiden het project: ‘The UN and I, What can the UN Mean for my Future?’ aangeboden. Onder begeleiding van bijzonder hoogleraar Alanna O’Malley, lector United Nations Studies in Peace en Justice, aan de Universiteit van Leiden wordt gewerkt aan debatteren, diplomatie en public speaking. Hierbij is Engels de voertaal in de werkcolleges.

Het Haags Jongerenberaad
Het Haags Jongerenberaad verenigt ongeveer 100 VWO-leerlingen uit vier scholen in Den Haag: Het Haags Montessori Lyceum, het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Het Rijswijks Lyceum en de Johan de Witt Scholengroep. De missie is duidelijk: jongeren verbinden, hen actief betrekken bij belangrijke kwesties en hun stem laten gelden. Leerlingen ontmoeten elkaar regelmatig, werken samen in themagroepen, en onderzoeken onderwerpen. Ze presenteren hun bevindingen aan medescholieren en beleidsmakers, met de nadruk op het daadwerkelijk beïnvloeden van beleid. Vreedzame acties worden gestimuleerd om verandering teweeg te brengen. Het Haags Jongerenberaad biedt jongeren de kans om samen te komen, te leren, te onderzoeken en impact te hebben.

College Wethouders en Burgermeesters Madurodam
Madurodam, net als elke stad, heeft een eigen burgemeester en wethouders, bestaande uit tien middelbare scholieren van verschillende scholen in Den Haag, en dus ook vanuit de Johan de Witt Scholengroep. Deze jongeren spelen een cruciale rol in het bevorderen van de maatschappelijke visie van Madurodam. Ze voeren uitdagingen uit en adviseren het Madurodam Kinderfonds over het goede doelenbeleid. Jaarlijks doneert Madurodam haar opbrengsten aan organisaties die kinderen stimuleren om verbindingen te leggen, ongeacht leeftijd, achtergrond of cultuur. Sinds de oprichting in 1952 is er al meer dan 37 miljoen euro geschonken. In 2022 schonk het Kinderfonds ruim 524.800 euro aan projecten, waarvan 142.750 euro naar Zuid-Holland ging. Elk jaar kunnen bovenbouwleerlingen solliciteren naar de functie van collegelid.

Giving Back
Natuurlijk zijn er ook leerlingen die nog niet zo goed weten welke kant zij zich op willen ontwikkelen, maar die over zat talenten beschikken. Speciaal voor deze leerlingen bieden wij het mentorprogramma van Giving Back aan. Stichting Giving Back begeleidt leerlingen namelijk in het ontdekken en benutten van hun talenten. Het programma bestaat uit enerzijds een individueel mentorprogramma en anderzijds uit deelname aan groepsprogramma’s met workshops, trainingsweekenden, bedrijfsexcursies, maatschappelijke dienstverlening en een studiereis.

havo

Havo

De havo-opleiding duurt 5 jaar en bereidt jou voor op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Tijdens die 5 jaar houden we goed in de gaten hoe jij jezelf ontwikkelt en zorgen we dat je alles in huis hebt om op jouw niveau te presteren. Zo besteden we veel aandacht aan studievaardigheden en leren we jou om je schoolwerk te plannen en te organiseren.

Profiel kiezen

In de bovenbouw is de keus aan jou: welk profiel wil je volgen? Je hebt de keus uit deze richtingen:

 • Cultuur & maatschappij
 • Economie & maatschappij
 • Natuur & techniek
 • Natuur & gezondheid

Samen met de rest van je klas volg je gemeenschappelijk vakken. Daarnaast krijg je vakken die specifiek horen bij jouw profiel. In aanvulling daarop kies je uit profielkeuzevakken als natuur, leven & techniek (NLT) en filosofie. 

De Johan de Witt Scholengroep heeft verschillende soorten klassen:

Reguliere klassen

Ben jij die echte havo-leerling? Heb jij één advies gekregen en past dat helemaal bij jou? Dan kun je bij ons terecht in de klas op jouw niveau. Je zit dan in de klas met andere leerlingen van hetzelfde niveau.

Soms is het nog niet helemaal duidelijk welke opleiding het best bij je past. De Johan de Witt Scholengroep wil deze leerlingen meer tijd geven om dit te ontdekken. Dat kan in de kansklas of de heterogene brugklas. In deze klassen krijg je de kans om je verder te ontwikkelen of leervertraging in te halen. Daarna kun je doorstromen naar de best passende opleiding. Wij volgen daarin het advies van de basisschool. 

Kansklassen

Heb je een dubbeladvies gekregen? Dan ben je het best op je plek in een kansklas. Je krijgt onderwijs op het hogere niveau, maar voor beide opleidingen een rapport. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het beste past. We bieden de volgende kansklassen:

 • Havo/vwo
 • Mavo/havo
 • Vmbo-kader/mavo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader
 • vmbo-p/vmbo-basis

Heterogene klassen

Ben je nog volop in ontwikkeling en heb je meer tijd nodig? Dan is de heterogene brugklas misschien wel wat voor jou. In de heterogene klas zitten drie opleidingsniveaus bij elkaar. Je volgt een eigen programma. In drie jaar tijd kom je erachter op welk niveau jij examen kunt doen. We bieden de volgende heterogene klassen:

 • Mavo/havo/vwo
 • Vmbo-kader/mavo/havo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader/mavo
 • Vmbo-p/ vmbo-basis/vmbo-kader

Doorstroom naar vwo

Komt het eind van je havo-opleiding in zicht en zou je uiteindelijk graag een universitaire studie gaan doen? Dan kun je na je eindexamen binnen de Johan de Witt Scholengroep doorstromen naar het vwo

Havo+

Onderbouw

Op de Johan de Witt Scholengroep bieden wij aanvullend op het havo-onderwijs een plusprogramma aan, waarbij extra aandacht uitgaat naar onderzoek doen en een wetenschappelijke houding aannemen. Wij dagen leerlingen uit hun grenzen te verleggen en hun interesses en talenten te ontdekken. In de onderbouw volgen alle leerlingen niet twee maar drie moderne vreemde talen, waaronder het Frans, Duits en Spaans. Daarnaast krijgen leerlingen vanaf leerjaar één het vak Burgerschap aangeboden. In de brugklas en tweede klas ga je aan de slag met robotica en digigames. Bij robotica leer je een robot te programmeren, zodat deze bijvoorbeeld een rondje draait. In de tweede klas werk je dit verder uit en ga je zelfs je eigen game maken.

Bovenbouw

In de bovenbouw van de havo kunnen leerlingen hun verdere havo-opleiding aanvullen met vele extra’s. Hierbij kan gedacht worden aan bijzondere examenvakken zoals Chinees, Turks, Arabisch, Italiaans, Russisch, Filosofie, Natuur Leven en Techniek. Bedrijfseconomie, Wiskunde D, Maatschappijwetenschappen en Informatica.

Olympiades

De fanatieke Bèta-leerlingen kunnen daarentegen hun ei volledig kwijt in de verschillende olympiades waar de school aan deelneemt. Onder begeleiding van de vakdocenten Scheikunde, Natuurkunde en/of Wiskunde krijgen leerlingen de kans om zich extra te verdiepen in het desbetreffende vak en worden zij uitgedaagd om op landelijk niveau hun talenten uit te dragen.

Giving Back

Natuurlijk zijn er ook leerlingen die nog niet zo goed weten welke kant zij zich op willen ontwikkelen, maar die over zat talenten beschikken. Speciaal voor deze leerlingen bieden wij het mentorprogramma van Giving Back aan. Stichting Giving Back begeleidt leerlingen namelijk in het ontdekken en benutten van hun talenten. Het programma bestaat uit enerzijds een individueel mentorprogramma en anderzijds uit deelname aan groepsprogramma’s met workshops, trainingsweekenden, bedrijfsexcursies, maatschappelijke dienstverlening en een studiereis.

Business school

Leerlingen die de vakken bedrijfseconomie en economie volgen, kunnen op school punten behalen om zo een landelijk erkend Vecon Business School certificaat te ontvangen, naast hun normale diploma. Dit geeft extra waarde aan een CV. Ze halen punten door bijvoorbeeld lezingen bij te wonen of door het profielwerkstuk (PWS) over een economisch onderwerp te presenteren. Op deze manier proberen we leerlingen niet alleen te interesseren voor een economische carrière na de studie, maar ook om de vakken (bedrijfs-)economie te laten leven en ze leuk(er) en spannender te maken.

mavo

Mavo

De mavo bestaat uit vier leerjaren. We vinden het belangrijk om je ontwikkeling – samen met jou – in de gaten te houden. Zo bepalen we welke begeleiding je vanuit school nodig hebt om je diploma te halen. We besteden veel aandacht aan studievaardigheden en helpen jou met het organiseren van je schoolwerk. Het plannen doe je met een planagenda van school. Als we zien dat je een hoger niveau aankan, bieden we je de optie om op te stromen naar havo. Voor schoolwerk gebruik je een Chromebook. Deze kun je huren of kopen via school.

Profielkeuze

Aan het eind van de tweede klas kies je een profiel dat aansluit bij jouw voorkeur: een vervolg op het mbo, of de havo. Natuurlijk willen we je helpen bij het maken van de juiste keuze. Daarom krijg je al in de onderbouw loopbaanbegeleiding van je mentor.
Je hebt de keus uit deze profielen:

 • Economie
 • Zorg en welzijn
 • Techniek
 • Landbouw

Vanaf de derde klas ga je aan de slag met je profiel. We noemen dit jaar het ‘voorexamenjaar’. Naast jouw profielvakken volg je in het derde en vierde jaar de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunst. Ook kun je in het derde jaar kiezen voor een praktijkvak: dienstverlening & producten of economie & ondernemen.

Eindexamenjaar

In de vierde klas werk je naast zes eindexamenvakken aan je profielwerkstuk. Dit werkstuk ga je na afronding presenteren. We werken samen met ROC Mondriaan om de aansluiting naar het mbo zo soepel mogelijk voor je te maken. Wil je na je eindexamen doorstromen naar de havo, dan volg je in je laatste jaar een extra vak.

mavo+

De Johan de Witt Scholengroep wil graag dat jij alles uit je middelbareschooltijd haalt en daarna de juiste studie kiest. Om je toekomstkansen nog verder te vergroten, bieden we veel extra programma’s en projecten aan via het Talentenhuis. Techniek en technologie spelen een grote rol in ons leven, van verwarming tot koken en van je telefoon tot reizen. Daarom ga je in de brugklas al aan de slag met robotica. Tijdens deze lessen, leren de leerlingen de basisvaardigheden van computational thinking. Bij Digigames leren  leerlingen leren hoe je een digitale game maakt van het ontwerpen tot het creëren van een speelbare game. In het tweede leerjaar gaan de leerlingen de verdieping in met uitdagendere opdrachten. 

De Johan de Witt Scholengroep heeft verschillende soorten klassen:

Reguliere klassen

Ben jij die echte mavo-leerling of die echte vmbo-basis-leerling? Heb jij één advies gekregen en past dat helemaal bij jou? Dan kun je bij ons terecht in de klas op jouw niveau. Je zit dan in de klas met andere leerlingen van hetzelfde niveau.

Soms is het nog niet helemaal duidelijk welke opleiding het best bij je past. De Johan de Witt Scholengroep wil deze leerlingen meer tijd geven om dit te ontdekken. Dat kan in de kansklas of de heterogene brugklas. In deze klassen krijg je de kans om je verder te ontwikkelen of leervertraging in te halen. Daarna kun je doorstromen naar de best passende opleiding. Wij volgen daarin het advies van de basisschool. 

Kansklassen

Heb je een dubbeladvies gekregen? Dan ben je het best op je plek in een kansklas. Je krijgt onderwijs op het hogere niveau, maar voor beide opleidingen een rapport. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het beste past. We bieden de volgende kansklassen:

 • Havo/vwo
 • Mavo/havo
 • Vmbo-kader/mavo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader
 • Vmbo-p/vmbo-basis

Heterogene klassen

Ben je nog volop in ontwikkeling en heb je meer tijd nodig? Dan is de heterogene brugklas misschien wel wat voor jou. In de heterogene klas zitten drie opleidingsniveaus bij elkaar. Je volgt een eigen programma. In drie jaar tijd kom je erachter op welk niveau jij examen kunt doen. We bieden de volgende heterogene klassen:

 • Mavo/havo/vwo
 • Vmbo-kader/mavo/havo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader/mavo
 • vmbo-p/vmbo-basis/vmbo-kader

kader

Vmbo-kader

Past een combinatie van leren uit boeken en leren in de praktijk goed bij jou? Dan ben je op je plek bij onze opleiding vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Deze vmbo-opleiding duurt vier jaar. In de onderbouw besteden we veel aandacht aan het plannen en organiseren van je huiswerk en helpen we je bij het leren voor toetsen. Voor schoolwerk gebruik je een Chromebook. Deze kun je huren of kopen via school.

Beroepscampus

Op de beroepscampus leer je door te doen. De praktische vaardigheden komen je goed van pas als je na het behalen van je diploma doorleert op het mbo of aan het werk gaat. Je bent in de bovenbouw zeker 14 uur in de week aan de slag in de beroepscampus. Je kiest een profiel en je kunt kiezen uit maar liefst 13 keuzevakken, zoals Mode, EHBO maar ook Milieu, Hergebruik en Duurzaamheid.

De beroepscampus werkt examengericht en de toetsen bestaan voor de helft uit praktijkopdrachten. Alle profielen doen jaarlijks mee aan de SKILLS-wedstrijden. In deze SKILLS-wedstrijden laat je via opdrachten jouw talenten zien in de strijd tegen andere scholen. Dienstverlening en Producten is in 2021 tweede geworden van Nederland.

De zeven profielen:

 • Mobiliteit en Transport
 • Bouwen Wonen en Interieur
 • Produceren Installeren en Energie
 • Economie en Ondernemen
 • Media en Vormgeving
 • Zorg en Welzijn
 • Dienstverlening en Producten

Je volgt vakken die bij jouw specifieke profiel horen. Ze bereiden je op praktische wijze voor op je vervolgopleiding en latere beroep. Je volgt deze vakken in speciale praktijkruimtes. Daarnaast krijgt iedereen in de bovenbouw dezelfde vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en een kunstvak. 

Mbo-opleiding

Met je diploma vmbo-kader kun je beginnen aan een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Je kiest een mbo-opleiding waarin je een beroep leert, zodat je daarna goed voorbereid aan het werk kunt gaan.

Extra ondersteuning

Misschien heb je wat extra hulp nodig om goed te kunnen presteren op school. Daarbij helpen we je graag in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Als je hier recht op hebt, krijg je bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding. In een lwoo-klas zitten minder leerlingen, waardoor je meer aandacht krijgt. 

Vmbo-kader+

De Johan de Witt Scholengroep wil graag dat jij alles uit je middelbareschooltijd haalt en daarna de juiste studie kiest. Om je toekomstkansen nog verder te vergroten, bieden we veel extra programma’s en projecten. In de bovenbouw van het vmbo organiseren we projecten waarmee jij je goed kunt oriënteren op je profiel, studie en werk. Deze projecten passen bij je profiel of zijn juist profieloverstijgend.

Onderbouw

Zo ga je in de brugklas aan de slag met robotica en digigames via het Talentenhuis. Bij robotica leer je een robot te programmeren, zodat deze bijvoorbeeld een rondje draait. In de tweede klas werk je dit verder uit en ga je zelfs je eigen game maken. 

Bovenbouw

Samenwerking ROC Mondriaan

Om de doorstroming naar het mbo te bevorderen werken we samen met het ROC Mondriaan. We organiseren voor de 3e en 4e klassen basis/kader activiteiten met het Mondriaan. Op woensdagmiddagen werken leerlingen aan een project passend bij hun profiel. Het programma is samengesteld door docenten van de Johan de Witt Scholengroep en van het Mondriaan. Bij Mondriaan Tinwerf maken de 3e klassen onder andere een dronevlucht door de urban mind.

Beroepsgerichte vakken

Binnen de beroepsgerichte vakken organiseren we regelmatig projecten. Zo doen we elk jaar mee met SKILLS Talents. Dit is een praktijkschoolexamen met samenwerkingsopdrachten en vaardigheden binnen het gekozen profiel. De leerlingen nemen het tegen elkaar op en laten in groepjes van 2 aan de jury zien wat ze allemaal hebben geleerd. Na de schoolfinale volgt er een provincie- en landelijke finale.

Betere opleidings- en beroepskeuze

Tijdens de bliksemstage maken leerlingen kennis met een bedrijf op de werkvloer of het bedrijf komt naar school. Zo krijgen ze een beter beeld van welke sectoren en beroepen er bestaan. Daarnaast krijgen leerlingen een carrièrecoach met wie ze één-op-één uit kunnen zoeken welke vervolgopleiding bij hen past.

basis

Vmbo-basis

Leer jij het best door dingen meteen te doen? En ga je het liefst praktisch aan de slag? Dan past vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (bbl) op de Johan de Witt Scholengroep het best bij jou. Deze vmbo-opleiding duurt vier jaar. In het eerste jaar krijg je de meeste van je vakken van je groepsdocent. Hij/zij volgt je ontwikkeling op de voet en helpt je bij het plannen en organiseren van je huiswerk of het leren voor toetsen. 

Profiel kiezen

In de bovenbouw kies je in welke richting je na je eindexamen wilt doorgaan: welke vervolgopleiding past bij jou? Bij deze vervolgrichting hoort een profiel. Je kunt kiezen uit zeven verschillende profielen:  

 • Bouwen, wonen en interieur
 • Produceren, installeren en energie
 • Mobiliteit en transport
 • Media, vormgeving en ICT
 • Zorg en welzijn
 • Economie en ondernemen
 • Dienstverlening en producten

Je volgt vakken die bij jouw specifieke profiel horen. Ze bereiden je op praktische wijze voor op je vervolgopleiding en latere beroep. Je volgt deze vakken in speciale praktijkruimtes. Daarnaast krijgt iedereen in de bovenbouw dezelfde vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en een kunstvak. 

Opstromen naar vmbo-kader

De Johan de Witt Scholengroep vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en op je plek bent op de opleiding. Als we merken dat je het goed doet en mooie cijfers haalt, kun je bij ons opstromen naar een hoger niveau. Dat betekent dat je in het eerste jaar aan de opleiding vmbo-basis kunt beginnen, maar uiteindelijk op het niveau vmbo-kader je diploma haalt.

Mbo-opleiding

Met je diploma vmbo-basis kun je beginnen aan een mbo-opleiding niveau 2. Je kiest een mbo-opleiding waarin je een beroep leert, zodat je daarna goed voorbereid aan het werk gaat. 

Extra ondersteuning

Misschien heb je wat extra hulp nodig om goed te kunnen presteren op school. Daarbij helpen we je graag in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Als je hier recht op hebt, krijg je bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding. In een lwoo-klas zitten minder leerlingen, waardoor je meer aandacht krijgt. 

vmbo-basis+

De Johan de Witt Scholengroep wil graag dat jij alles uit je middelbareschooltijd haalt en daarna de juiste studie kiest. Om je toekomstkansen nog verder te vergroten, bieden we veel extra programma’s en projecten aan. In de bovenbouw van het vmbo organiseren we projecten waarmee jij je goed kunt oriënteren op je profiel, studie en werk. Deze projecten passen bij je profiel of zijn juist profieloverstijgend.

Onderbouw

In de brugklas aan de slag met robotica en digigames via het Talentenhuis. Bij robotica leer je een robot te programmeren, zodat deze bijvoorbeeld een rondje draait. In de tweede klas werk je dit verder uit en ga je zelfs je eigen game maken. 

Bovenbouw

Samenwerking ROC Mondriaan

Om de doorstroming naar het mbo te bevorderen werken we samen met het ROC Mondriaan. We organiseren voor de 3e en 4e klassen basis/kader activiteiten met het Mondriaan. Op woensdagmiddagen werken leerlingen aan een project passend bij hun profiel. Het programma is samengesteld door docenten van de Johan de Witt Scholengroep en van het Mondriaan. Bij Mondriaan Tinwerf maken de 3e klassen onder andere een dronevlucht door de urban mind.

Beroepsgerichte vakken

Binnen de beroepsgerichte vakken organiseren we regelmatig projecten. Zo doen we elk jaar mee met SKILLS Talents. Dit is een praktijkschoolexamen met samenwerkingsopdrachten en vaardigheden binnen het gekozen profiel. De leerlingen nemen het tegen elkaar op en laten in groepjes van 2 aan de jury zien wat ze allemaal hebben geleerd. Na de schoolfinale volgt er een provincie- en landelijke finale.

Betere opleidings- en beroepskeuze

Tijdens de bliksemstage maken leerlingen kennis met een bedrijf op de werkvloer of het bedrijf komt naar school. Zo krijgen ze een beter beeld van welke sectoren en beroepen er bestaan. Daarnaast krijgen leerlingen een carrièrecoach met wie ze één-op-één uit kunnen zoeken welke vervolgopleiding bij hen past.

De Johan de Witt Scholengroep heeft 3 soorten klassen

Reguliere klassen

Ben jij die echte vmbo-leerling? Heb jij één advies gekregen en past dat helemaal bij jou? Dan kun je bij ons terecht in de klas op jouw niveau. Je zit dan in de klas met andere leerlingen van hetzelfde niveau.

Soms is het nog niet helemaal duidelijk welke opleiding het best bij je past.  De Johan de Witt scholengroep wil deze leerlingen meer tijd geven om dit te ontdekken. Dat kan in de kansklas of de heterogene brugklas. In deze klassen krijg je de kans om je verder te ontwikkelen of leervertraging in te halen. Daarna kun je doorstromen naar de best passende opleiding. Wij volgen daarin het advies van de basisschool. 

Kansklassen

Heb je een dubbeladvies gekregen? Dan ben je het best op je plek in een kansklas. Je krijgt onderwijs op het hogere niveau, maar voor beide opleidingen een rapport. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het beste past. We bieden de volgende kansklassen:

 • Havo/vwo
 • Mavo/havo
 • Vmbo-kader/mavo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader
 • Vmbo-p/vmbo-basis

Heterogene klassen

Ben je nog volop in ontwikkeling en heb je meer tijd nodig? Dan is de heterogene brugklas misschien wel wat voor jou. In de heterogene klas zitten drie opleidingsniveaus bij elkaar. In drie jaar tijd kom je erachter op welk niveau jij examen kunt doen. We bieden de volgende heterogene klassen:

 • Mavo/havo/vwo
 • Vmbo-kader/mavo/ havo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader/ mavo
 • Praktijkonderwijs/ vmbo-basis/ vmbo-kader

 

vmbo-p

Vmbo-p praktijkonderwijs

Ben jij op zoek naar een goede mix van leren uit boeken en je kennis toepassen in de praktijk? Dan is het vmbo-p (praktijkonderwijs) van de Johan de Witt Scholengroep iets voor jou. In deze opleiding leer je allerlei praktische vaardigheden. Die komen je goed van pas als je na het behalen van je diploma doorleert op het mbo of aan het werk gaat. Denk bijvoorbeeld aan vaardigheden op het gebied van techniek, horeca, verkoop & retail en dienstverlening & zorg.

Op maat gemaakt

De Johan de Witt Scholengroep heeft mooie, moderne praktijklokalen: een grote keuken om te leren koken bijvoorbeeld, en een verkooplokaal waarin je leert hoe het is om in de winkel te werken.
We maken samen met jou een Individueel ontwikkelplan en bespreken dit met je ouders. Hierin staan je doelen en leggen we vast wat voor werk je zou willen doen. Dit plan bepaalt je leerroute en bekijken we twee tot drie keer per jaar. Verder maken we gebruik van RTTI en OMZA. Bij de praktijkvakken gebruiken we vmbo readers.

Je maakt in de eerste drie jaar kennis met alle praktijkvakken, om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken voor één van deze praktijkvakken. Hier ga je je in specialiseren om je je voor te kunnen bereiden op banen van de toekomst, met andere woorden: banen waar je gemakkelijk werk in kunt vinden!

Naast het volgen van de praktijkvakken op school, oefen je in leerjaar 1 en 2 in simulatie. Vanaf leerjaar 3 ga je stagelopen. Handig, want zo oefen je situaties die je op het mbo en later in je werk ook kunt tegenkomen.

In de lessen besteden we aandacht aan kennis en kunde die je nodig hebt tijdens je stage, vervolgopleiding of als werknemer. De eerste stages zijn in groepen, daarna ga je individueel aan de slag bij verschillende bedrijven. Uiteraard begeleiden we je stap voor stap tijdens deze stages. Dit wordt gedaan door ons stagebureau: trendwatchers die de leukste stages regelen om jou ervaring op te laten doen in de banen van de toekomst!

Entreediploma en/of Praktijkdiploma

We volgen jouw ontwikkeling erg goed. Als je het juiste niveau hebt gehaald kun je in leerjaar 4 starten met de interne entree-opleiding (die je toegang geeft tot mbo-niveau 2). En anders behaal je na vijf jaar je praktijkdiploma. Tegen die tijd sta je stevig in je schoenen, weet je waar je goed in bent en ben je voorbereid op wat er van je verwacht wordt tijdens je vervolgopleiding en in het bedrijfsleven. 

Heterogene klas vmbo-p/vmbo-basis

Het zou kunnen dat jouw niveau op de grens van vmbo-p/vmbo-b ligt of dat jij je in een vmbo-p. Daar heeft de Johan de Witt Scholengroep een oplossing voor: de heterogene brugklas vmbo-p/vmbo-b. In deze brugklas wordt er lesgegeven op vmbo-b-niveau en volg je de vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen.

IB-MYP

IB onderwijs op de Johan de Witt Scholengroep

De Johan de Witt Scholengroep is kandidaatschool* voor het Middle Years Programme (MYP) van het International Baccalaureate (IB). In de toekomst willen we een erkende IB World School worden.

Er zijn IB World Scholen over de hele wereld. Deze scholen hebben het doel om leerlingen op te leiden tot onderzoe­kende, goed geïnformeerde en zorgzame jonge mensen, zodat zij met elkaar een betere en vreedzamere wereld kunnen maken. Wij willen dit natuurlijk ook en daarom starten we in schooljaar 2022/2023 met een MYP-klas.

Het MYP op de Johan de Witt Scholengroep is voor leerlingen met een vmbo, mavo, havo of vwo advies en richt zich op leerlingen van 12 t/m 16 jaar oud. Tijdens het MYP moedigen we leerlingen aan een onderzoekende houding aan te nemen en maatschappelijk betrokken te zijn. Op deze manier worden onze leerlingen opgeleid tot creatieve, kritische en reflectieve denkers en doeners.

Het MYP is meer dan kennis opdoen. De nadruk ligt vooral op het ontwikkelen van vaardigheden en eigenschappen die van leerlingen breed georiënteerde wereldburgers maakt. Het zogenaamde 'IB leerlingprofiel’ gebruiken we hierbij als hulpmiddel.

Meer weten? Bekijk dan onze IB-MYP-pagina.

entree

Entree

Vanuit het ISK-traject en het praktijkonderwijs is het mogelijk om binnen de Johan de Witt Scholengroep door te stromen naar de entree-opleiding. De entree-opleiding is een samenwerking met ROC Mondriaan en bieden we aan op de locaties Capadosestraat en Hooftskade. Met een entree-opleiding behaal je binnen een jaar een mbo-niveau 1 diploma. 

Richting

Binnen entree kies je een richting die bij jouw interesses en talenten past.

 • Motorvoertuigentechniek
 • Horeca
 • Dienstverlening en zorg
 • Verkoop en retail
 • Bouwen, wonen en onderhoud
 • Metaal, elektro en installatie

De opleiding bestaat uit twee onderdelen: theorie en stage. In het theoriegedeelte werk je aan Nederlands en rekenen. Daarnaast vul je je examenportfolio met opdrachten voor het vak burgerschap. 

Stage

Een groot deel van de entree-opleiding ben je bezig met een stage. We zorgen samen dat je op de goede plek terechtkomt en bespreken vooraf wat je wil leren. Na het afronden van je stage willen we zien dat je over de benodigde werknemerscompetenties beschikt. Dit houdt in dat je moet bewijzen een goede werknemer te zijn en bijvoorbeeld uitstekend kunt samenwerken.

En daarna?

Met deze opleiding bereiden we je voor op de arbeidsmarkt. Zo kun je bijvoorbeeld assistent zorghulp of assistent installatietechniek worden. Kies je ervoor om na het behalen van je diploma een opleiding te volgen op mbo-niveau 2, dan heb je alvast een goede basis. 

ISK

ISK

De Internationale Schakel Klas (ISK) van de Johan de Witt Scholengroep is speciaal voor leerlingen die nog niet zo lang in Nederland zijn en de taal niet of nauwelijks spreken. We bieden dit onderwijs aan op de locaties Glasblazerslaan, Vermeerstraat en het Helena van Doeverenplantsoen.

De leerlingen leren niet alleen de Nederlandse taal, maar maken ook kennis met de Nederlandse samenleving en worden voorbereid op het reguliere onderwijs. Deze ‘eerste opvang anderstaligen’ is gericht op een zeer diverse groep leerlingen, zowel qua achtergrond als vooropleiding en leervermogen. 

Passend leertraject

De Johan de Witt Scholengroep verzorgt een zorgvuldige intake en plaatst de leerlingen (voorlopig) in de leertrajecten vwo/havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis, alfa of entree. Ze gaan aan de slag met een intensief lesprogramma Nederlands, inclusief burgerschap en kunsteducatie. Deze vakken worden aangevuld met onder meer rekenen/wiskunde, lichamelijke opvoeding en Engels. Voor deze vakken is relatief weinig kennis van de Nederlandse taal nodig.

Studiewijzer en voortgangsgesprekken

De leerlingen werken met studiewijzers gericht op hun vervolgtraject (vwo/havo, mavo/vmbo-kader en vmbo-basis) en krijgen drie keer een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we het te verwachten niveau aan het eind van hun ISK-traject.

Doorstroom

Na maximaal een jaar is het tijd voor de doorstroom. Vooraf bekijken we of we het voorlopige advies kunnen omzetten in een vervolgtraject (VO-ISK) binnen een van onze reguliere middelbare schoolopleidingen. Dit is mogelijk als de leerlingen een voldoende taal- en rekenniveau hebben behaald. 

VO-ISK

VO-ISK is beschikbaar op de niveaus havo/vwo, mavo, vmbo kader, vmbo basis en vmbo praktijkonderwijs. We werken binnen dit traject met kleine groepen, zodat leerlingen optimale begeleiding krijgen tijdens de les.