Over ons

wie we zijn

Waar we voor (be)staan

De Johan de Witt Scholengroep is een binnenstadschool voor openbaar voortgezet onderwijs op zes locaties in voornamelijk het hart van Den Haag. We bieden alle opleidingen binnen het VO: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo, praktijkonderwijs, entree en ISK. Alle opleidingen hebben het predicaat 'Excellente school' en de beoordeling 'goed'. Onze school valt onder het bevoegd gezag van stichting VO Haaglanden.

Missie

De Johan de Witt Scholengroep biedt onderwijs, waardoor iedere leerling goed toegerust en met vertrouwen de weg in de samenleving kan vervolgen.

Dit onderwijs:

  • is van hoge kwaliteit
  • wordt verzorgd in een veilige en plezierige omgeving waarin we met elkaar leren en werken, met aandacht en respect voor elkaar
  • houdt rekening met verschillen
  • sluit aan bij ieders behoeften, interesses, prestaties en ambities
  • stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en draagt actief bij aan de (lokale) samenleving

Wie we zijn

Ambitieus en gericht op ontwikkeling

Johan de Witt biedt goed onderwijs. Om kwaliteit te blijven bieden zijn we op de Johan de Witt Scholengroep altijd in ontwikkeling. We stellen hoge eisen aan en hebben hoge verwachtingen van elke Johan de Witt’er, leerlingen én personeel. De competenties en de inzet van ons onderwijspersoneel zijn bepalend voor het succes van onze leerlingen. Daarom zetten we in op een leven lang leren en draait het bij ons op school niet alleen om het leren van onze leerlingen, maar ook om het leren van ons personeel.

Betrokken & verbonden

We doen er alles aan om de leerling te laten slagen en succesvol te laten zijn. Hiervoor is betrokkenheid en verbondenheid nodig van leerlingen, personeel en ouders. Samen zorgen we ervoor dat iedere Johan de Witt’er zich elke dag en ieder moment welkom en veilig voelt in een zo optimaal mogelijke leeromgeving.

We handelen altijd in het belang van de leerling en zijn daarin volhardend, maar wijzen de leerling ook op de eigen verantwoordelijkheid. Dit vergt maatwerk waar het kan en nodig is. Het bieden van kansen en mogelijkheden, binnen vooraf gestelde grenzen, is hierbij een voorwaarde.

Eenheid in diversiteit

Onze school weerspiegelt de Haagse samenleving. Onze leerlingen en personeel hebben uiteenlopende achtergronden, voorkeuren, interesses en kwaliteiten. De rijkdom aan verschillen is onze kracht. De Johan de Witt Scholengroep is met recht een minisamenleving waarin we van en met elkaar leren, om vervolgens met vertrouwen de buitenwereld tegemoet te kunnen treden. Op school behandelen we de ander, zoals we ook zelf behandeld willen worden, met respect en rekening houdend met elkaar.

Verkennen

Onderwijs gaat om meer dan kwalificatie. Ook persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke opdracht. Het is onze taak om leerlingen aan te sporen hun interesses en talent te ontdekken. We maken leerlingen wegwijs in het aanbod, reiken verschillende mogelijkheden aan en stimuleren nieuwsgierigheid om vervolgens te ondersteunen in het ontplooien van deze interesses en talenten. Vanzelfsprekend geldt ditzelfde voor het personeel.

waar we voor gaan

Waar we voor gaan

De Johan de Witt Scholengroep biedt uitstekend onderwijs

Op de Johan de Witt Scholengroep hebben we iedere leerling in beeld, werken we doelgericht en volgen we de ontwikkelingen en resultaten nauwgezet. Wij weten wat een goede les is en wat dat betekent voor het pedagogisch en didactisch handelen van iedere docent.

De Johan de Witt Scholengroep maken we samen

De Johan de Witt Scholengroep is een aantrekkelijke school voor leerlingen en medewerkers. Het is een fijne plek om te werken en leren. We zijn betrokken bij elkaar, werken samen en gaan de dialoog aan. Nieuwe collega’s en studenten begeleiden we goed, we nemen hen mee in de cultuur van de Johan de Witt Scholengroep en staan open voor wat zij toevoegen. Wij laten zien waar we goed in zijn en blijven onszelf ontwikkelen. We zijn wendbaar en flexibel, en gaan uitdagingen met vertrouwen aan.

De Johan de Witt Scholengroep staat midden in de wereld

De school staat midden in de rijke culturele, historische, sportieve en economische omgeving van Den Haag: de internationale stad van vrede en recht en het democratische hart van Nederland. Door ons netwerk kunnen leerlingen optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Ze krijgen mogelijkheden om hun interesses en talenten te ontdekken en hun houding en vaardigheden actief te oefenen in de maatschappelijke context..

excellente school

De Excellente School

Alle opleidingen hebben het predicaat 'Excellente school'. De predicaten zijn voor scholen (of schoolsoorten) die onderwijs bieden van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheiden van andere goede scholen doordat ze uitblinken met een specifiek profiel. De jury geeft aan onder de indruk te zijn van de samenhangende en overal merkbare aanpak om het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden.