Ouders

verlof / ziek

Vrij vragen en ziek melden

Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of door een bijzondere gebeurtenis. In de verzuimaanpak staat omschreven hoe de Johan de Witt Scholengroep hiermee omgaat. Deze kunt u vinden bij Downloads. U kunt in deze aanpak onder andere lezen in welke situaties er bijzonder verlof kan worden aangevraagd en wat de consequenties zijn van ongeoorloofd verzuim.

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit melden via Magister. De handleiding vindt u onderaan.

Als de leerling door een andere reden niet op school kan komen vult u als ouder/verzorger het afwezigheidsformulier in.

Als u bijzonder verlof wilt aanvragen voor uw kind, vult u het formulier 'Aanvraag bijzonder verlof' in.

Handleiding ziekmelding 

Afwezigheidsformulier 

Aanvraag bijzonder verlof

ouderbijdrage

Bijdrage ouders/verzorgers

De Johan de Witt Scholengroep vraagt geen ouderbijdrage. We vragen ouders/verzorgers wel een bijdrage te leveren aan sommige activiteiten. Daarnaast moeten leerlingen de verplichte gymkleding aanschaffen en  soms is er speciale kleding nodig voor een beroepsgericht profiel.

Stichting Leergeld & Schoolspullenpas

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting ondersteunt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Dat doen ze door bijvoorbeeld computers, fietsen, sportkleding en muziekinstrumenten te bieden, zodat iedereen mee kan doen op school of bij een vereniging. Ouders/verzorgers van kinderen met een Ooievaarspas kunnen een Schoolspullenpas aanvragen. Daarmee kan materiaal voor school gekocht worden.

klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u of uw kind een vraag of opmerking over iets dat gebeurd is op school? Dan kunt u dit aankaarten bij de mentor. Als uw vraag niet naar tevredenheid wordt beantwoord, kunt u terecht bij de locatieleider. Indien dit ook niet tot tevredenheid leidt, kunt u zich wenden tot de directie van de scholengroep. 

De Johan de Witt Scholengroep is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie: Landelijke Klachtencommisie (LKC) van de Besturenraad.