• informatie
  • ouders

Ouders

verlof / ziek

Vrij vragen en ziek melden

Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of door een bijzondere gebeurtenis. In de verzuimaanpak staat omschreven hoe het Johan de Witt hiermee omgaat. Deze kunt u vinden bij Downloads. U kunt in deze aanpak onder andere lezen in welke situaties er bijzonder verlof kan worden aangevraagd en wat de consequenties zijn van ongeoorloofd verzuim.

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit melden via Magister. De handleiding vindt u onderaan.

Als de leerling door een andere reden niet op school kan komen vult u als ouder/verzorger het afwezigheidsformulier in.

Als u bijzonder verlof wilt aanvragen voor uw kind, vult u het formulier 'Aanvraag bijzonder verlof' in.

Handleiding ziekmelding 

Afwezigheidsformulier 

Aanvraag bijzonder verlof

geen ouderbijdrage

Geen ouderbijdrage

Het Johan de Witt vraagt geen ouderbijdrage, omdat veel leerlingen in het bezit zijn van de Ooievaarspas waarmee de school een bijdrage kan krijgen van de gemeente. Deze bijdrage ontvangt de school alleen wanneer de Ooievaarspas gescand wordt.

Vandaar dat wij u zeer dringend verzoeken de Ooievaarspas, wanneer u die heeft, mee te geven aan uw kind en die te laten scannen bij de balie op school.

Alleen dan kunnen we ook dit jaar weer alle extra kosten (schoolreisjes, verplichte excursies, sportdagen, etc.) op die manier niet voor rekening van de ouders laten komen.

klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u of uw kind een vraag of opmerking over iets dat gebeurd is op school? Dan kunt u dit aankaarten bij de mentor. Als uw vraag niet naar tevredenheid wordt beantwoord, kunt u terecht bij de locatieleider. Indien dit ook niet tot tevredenheid leidt, kunt u zich wenden tot de directie van de scholengroep. 

De Johan de Witt Scholengroep is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie: Landelijke Klachtencommisie (LKC) van de Besturenraad.