Onderwijsondersteuning

ondersteuning

Op de Johan de Witt Scholengroep willen we iedere leerling op zijn/haar niveau een diploma laten behalen. Daar is de onderwijsondersteuning dan ook op ingericht. De school maakt onderscheid tussen basisondersteuning, basis+ ondersteuning, extra ondersteuning en diepte-ondersteuning. Dit staat beschreven in de schoolondersteuningsprofielen te vinden bij 'downloads'

De ondersteuning voor leerlingen moet aansluiten op de behoeften van de individuele leerling: maatwerk. Onder onderwijsondersteuning worden alle pedagogische en didactische maatregelen verstaan waarmee wij leerlingen ondersteunen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces, leer- en/of ontwikkelingsproblemen proberen te voorkomen of proberen op te lossen.

De onderwijsondersteuning moet ertoe bijdragen, dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, de nodige vaardigheden ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs. De ondersteuning die de Johan de Witt Scholengroep biedt, richt zich dan ook voornamelijk op problemen bij leren.

magister

Als ouder bent u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Ons leerlingadministratiesysteem, Magister, biedt de mogelijkheid om mee te kijken naar de cijfers, of het huiswerk gemaakt wordt en of uw kind de afgesproken materialen zoals boeken mee naar school neemt. 

Magister 6

Magister is volop in ontwikkeling. De laatste versie van Schoolmaster is Magister 6. Om direct in de juiste versie van Magister in te loggen klikt u hier. U kunt zelf uw wachtwoord wijzigen. Zie hiervoor de handleiding bij downloads.

RTTI

Het belangrijkste hulpmiddel om zicht te krijgen op de ontwikkelingen van de leerlingen op de Johan de Witt Scholengroep is het RTTI-systeem. RTTI biedt een eenduidige taal om met leerlingen en ouders in gesprek te gaan over leren en presteren. Op de Johan de Witt Scholengroep verdiepen we het gesprek over studievoortgang door het verhaal achter het cijfer te ontdekken en dit te koppelen aan concrete en passende acties voor verbetering. Naast het vergroten van inzicht in de ontwikkeling van de leerling en ons eigen onderwijsproces, is het eveneens een middel om de leerling een aantal vaardigheden bij te brengen die hij nodig heeft in zijn verdere leven: metacognitie (het ‘denken over je denken’), algemene zelfreflectie en ‘leren leren’.

Niveaus van cognitie

Met behulp van het RTTI-systeem worden scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart gebracht. RTTI maakt de cognitieve ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsontwikkeling.

De letters R, T, T en I staan voor vier verschillende niveaus van cognitie: 

  • Reproductie
  • Toepassing in bekende situatie
  • Toepassing in nieuwe situatie
  • Inzicht

Gedragsindicatoren

Naast de verschillende cognitieve niveaus worden er ook gedragsindicatoren gekoppeld aan de resultaten van de leerling, OMZA genoemd. De letters O, M, Z en A staan voor vier indicatoren die samenhang vertonen met de vier cognitieve niveaus:

  • Organisatie
  • Meedoen
  • Zelfvertrouwen
  • Autonomie
Johan de Witt planner

Elke leerling krijgt zijn eigen planner van school en hoeft dus geen eigen schoolagenda aan te schaffen. Goed gepland huiswerk en inzicht in de naschoolse activiteiten geeft leerlingen overzicht en rust. Door huiswerk goed in te plannen en op tijd te beginnen met maak- en leerwerk kan er effectiever geleerd worden. In de mentorlessen wordt er aandacht besteed aan studievaardigheden, plannen en organiseren. We werken met een planner voor leerlingen uit de onderbouw en een aparte planner voor leerlingen uit de bovenbouw.