Medezeggenschap

De Johan de Witt Scholengroep heeft medezeggenschap voor groepen betrokkenen georganiseerd in verschillende raden:

  • Leerlingenraad
  • Personeelsgeleding medezeggenschapsraad
  • Medezeggenschapsraad
leerlingenraad

Leerlingenraad

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding van een adjunct-directeur regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt. Zo leren ze om samen te werken en voor hun mening uit te komen. De raad komt op voor de belangen van alle leerlingen. De leden van de leerlingenraad moeten gekozen worden. De verkiezingen hiervoor zijn elk jaar aan het begin van het schooljaar.
mr

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal leden die gezamenlijk het personeel, de leerlingen en de ouders van de Johan de Witt Scholengroep vertegenwoordigen. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over verschillende onderwerpen die op school spelen. De MR kan de directie adviseren en kan in sommige gevallen ook instemmen met bepaalde zaken. Personeel, leerlingen en ouders kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers voor de MR. In een verkiezing kunnen zij hun stem uitbrengen.

Contact opnemen met de MR kan via:  

ouderraad

Ouderraad: Wat doen we?

We zijn bezig een ouderraad te vormen voor de locaties Zusterstraat Hooftskade en Capadosestraat. Wilt u meer informatie of zich aanmelden voor de ouderraad? Neem dan contact op met de locatieleiders:

De ouderraad van de Johan de Witt Scholengroep is een groep enthousiaste en betrokken ouders die zich op allerlei manieren inzet voor de overige ouders, de leerlingen en de school. Concreet betekent dit dat de ouderraad:

  • Vijf keer per jaar bijeenkomt; gesproken wordt onder andere over het onderwijsbeleid
  • Een spreekbuis voor alle ouders vormt, we streven ernaar dat alle locaties vertegenwoordigd zijn
  • Als klankbord voor de schoolleiding fungeert
  • Contact onderhoudt met de Medezeggenschapsraad (MR)
  • Thema-avonden organiseert
  • Actief meehelpt tijdens informatieavonden en open dagen