• onze school
  • opleidingsschool

Opleidingsschool

NOD Haaglanden

Het Johan de Witt is onderdeel van NOD Haaglanden, een opleidingsschool in de regio Den Haag. Binnen dit samenwerkingsverband van lerarenopleidingen en scholen worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding op de werkplek opgeleid. De NOD-scholen vormen samen ‘één stageschool’, waardoor studenten en (startende) docenten de kans krijgen om te profiteren van de diverse en kleurrijke leeromgeving binnen NOD Haaglanden en de speciale begeleiding.

Binnen NOD Haaglanden is er diversiteit in:

  • leerlingenpopulatie: van scholen met veel (culturele) diversiteit tot scholen met een specifieke leerlingendoelgroep
  • onderwijsniveaus: van lwoo, vmbo tot vwo
  • onderwijsconcepten: van traditioneel tot domein en montessori onderwijs

Meer informatie is te vinden op de website van NOD Haaglanden.