Kunstcampus

kunstcampus

Kunstcampus

Op de Johan de Witt Scholengroep krijgt iedereen de kans haar of zijn kunstzinnige talenten te ontdekken. Hiervoor is er de Johan de Witt Kunstcampus op de Glasblazerslaan.

Op de Kunstcampus maken alle leerlingen van de onderbouw kennis met dans, theater, beeldende kunst, taal en muziek. Net zoals in de afgelopen jaren worden de lessen verzorgd door culturele instellingen uit Den Haag. Onze vaste partners: Nationale Theater, Korzo, Kunstmuseum Den Haag, het Residentie Orkest, Popschool Den Haag en Art-S-Cool. 

Onder begeleiding van de onderzoeksgroep van het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (ahk.nl) hebben de culturele instellingen samen een nieuw programma ontwikkeld. In dit programma wordt het kunstonderwijs gekoppeld aan burgerschapsthema’s. 

In het derde en vierde leerjaar krijg je lessen bij de kunstinstellingen zelf. Zodat je leert in de professionele omgeving van de culturele instellingen. Hangt straks jouw schilderij in het Kunstmuseum, draait jouw film in Filmhuis Den Haag of sta jij straks op de bühne van het Nationale Theater?

Wil je het liefste dagelijks met kunst bezig zijn? Dan kan je in de bovenbouw voor keuzevakken kunst kiezen. Op het Vmbo bijvoorbeeld voor fotografie of schilderen/illustratie. Voor leerlingen van de afdelingen Mavo/Havo/Vwo is het mogelijk om eindexamen te doen in de vakken muziek, drama of beeldende kunst. 

Wil je zelf buitenschools meedoen aan kunstactiviteiten? Geef je dan nu op!