Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal leden die gezamenlijk het personeel, de leerlingen en de ouders van het Johan de Witt vertegenwoordigen. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over verschillende onderwerpen die op school spelen. De MR kan de directie adviseren en kan in sommige gevallen ook instemmen met bepaalde zaken.

Personeel, leerlingen en ouders kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers voor de MR. In een verkiezing kunnen zij hun stem uitbrengen.

Oudergeleding MR

Dhr. A. Kammyte - voorzitter
Dhr. M. Tahri
Mw. A. Aydin
Mw. L. el Boujjoufi
Mw.I. El Baroudi
Mw. S. Agness-Chtatou


Personeelsgeleding

Dhr. J.T. Vrolijk PMR voorzitter
Mw. M. den Heijer PMR secretaris/ lid GMR
Mw. V.J. Zielstra PMR
Mw. H.F. van Kesteren PMR 
Mw.S. Baouch PMR
Mw. D.C.M.E. de Kort PMR
Dhr. L.A. van Beek PMR
Mw. P. Toonen PMR 
Mw. K.A. Mangal  PMR
Dhr. H.A.J. Koppendraaier PMR
Dhr. R. de Zwaan PMR