Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal leden die gezamenlijk het personeel, de leerlingen en de ouders van het Johan de Witt vertegenwoordigen. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over verschillende onderwerpen die op school spelen. De MR kan de directie adviseren en kan in sommige gevallen ook instemmen met bepaalde zaken.

Personeel, leerlingen en ouders kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers voor de MR. In een verkiezing kunnen zij hun stem uitbrengen.

 

Oudergeleding MR

Leerlingengeleding

  • Jay Angnoe – locatie Capadosestraat
  • Majd Ramadan - locatie Hooftskade
  • Roshni Harkoe - locatie Hooftskade
  • Asya Yami - locatie Zusterstraat
  • Dennyhaila Birginia - locatie Zusterstraat
  • Kevin Golombek - locatie Zusterstraat
  • Ebenezer Appau - locatie Zusterstraat
  • Hasibullah Osmani - locatie Glasblazerslaan
  • Riem Jamlaoui - locatie Vermeerstraat


Personeelsgeleding

*GMR- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, VO Haaglanden

**Onderwijs Ondersteunend Personeel