Ouderraad

Johan de Witt streeft ernaar een ouderraad met vertegenwoordiging van alle locaties te hebben. Iedere ouder die hiervoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij de contactpersoon van de ouderraad. In de ouderraad wordt gesproken over het onderwijsbeleid van de school.

Ouderraad: Wat doen we en wie zijn we?
De ouderraad van het Johan de Witt is een groep enthousiaste en betrokken ouders die zich op allerlei manieren inzet voor de overige ouders, de leerlingen en de school. Concreet betekent dit dat de ouderraad:

 • Vijf keer per jaar bijeenkomt; gesproken wordt onder andere over het onderwijsbeleid;
 • Een spreekbuis voor alle ouders vormt, we streven ernaar dat alle locaties vertegenwoordigd zijn;
 • Als klankbord voor de schoolleiding fungeert;
 • Contact onderhoudt met de Medezeggenschapsraad (MR);
 • Thema-avonden organiseert;
 • Actief meehelpt tijdens informatieavonden en open dagen

Ouderraadleden Johan de Witt Scholengroep

 • Ali Kammyte
 • Mohamed Tahri
 • Manal Hamed
 • Saskia Thomas
 • Azer Aydin
 • Rachid Douiri
 • Josianne Winklaar
 • Laila El Boujjoufi
 • Ikram El Baroudi
 • Samira Agness-Chtatou
 • Hulya Aras
 • Sonia Majdoub

Heeft u interesse om zich in te zetten op de school van uw kind(eren) op het Johan de Witt Scholengroep of heeft u zaken die u onder de aandacht van de ouderraad wilt brengen, meldt u bij de contactpersoon van de ouderraad.

Dhr. R. Slotboom – r.slotboom@johandewittscholengroep.nl