Ooievaarspas

Het Johan de Witt vraagt geen ouderbijdrage, omdat veel leerlingen in het bezit zijn van de Ooievaarspas waarmee de school een bijdrage kan krijgen van de gemeente. Deze bijdrage ontvangt de school alleen wanneer de Ooievaarspas gescand wordt.

Vandaar dat wij u zeer dringend verzoeken de Ooievaarspas, wanneer u die heeft, mee te geven aan uw kind en die te laten scannen bij de balie op school.

Alleen dan kunnen we ook dit jaar weer alle extra kosten (schoolreisjes, verplichte excursies, sportdagen, etc.) op die manier niet voor rekening van de ouders laten komen.