Onderwijsondersteuning

Op het Johan de Witt willen we iedere leerling op zijn/haar niveau een diploma laten halen. Daar is de onderwijsondersteuning dan ook op ingericht. De school maakt onderscheid tussen basisondersteuning, basis+ ondersteuning, extra ondersteuning en diepte-ondersteuning. Dit staat beschreven in het onderwijsondersteuningsplan (zie downloadcentrum).

De ondersteuning voor leerlingen moet aansluiten op
de behoeften van de individuele leerling: maatwerk. Onder onderwijsondersteuning worden alle pedagogische en didactische maatregelen verstaan waarmee wij leerlingen ondersteunen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces, leer- en/of ontwikkelingsproblemen proberen te voorkomen of proberen op te lossen.

De onderwijsondersteuning moet ertoe bijdragen, dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, de nodige vaardigheden ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs. De ondersteuning die het Johan de Witt biedt, richt zich dan ook voornamelijk op problemen bij leren.