• onze school
  • werken bij

Werken bij

vacatures

Onze vacatures

Docent LO (tijdelijke vervanging voor het schooljaar 2021/2022)

0,8-1 fte

Docent Nederlands 2e graads 

0,8-1 fte

Docent Kunst Algemeen/CKV/Beeldend – 1e graads

Tijdelijke vervanging per 1/10

0,8 fte

vacature groepsdocent op de locatie Hooftskade. Onderbouw vmbo basis/kader. In overleg eventueel andere AVO-vakken naast de vakken Nederlands en Burgerschap.

0,8-1,0 fte


Beste docent,

In tijden waarin docenten schaars zijn, kunnen we beter aangeven wat de school voor jou kan doen i.p.v. vragen wat jij voor de school kunt doen. Waarom zou jij op het Johan de Witt willen komen werken terwijl je in principe op elke school aan de slag kunt?

Als eerste is het Johan de Witt een excellente school. De school heeft in januari 2020, opnieuw, het predicaat Excellente School gekregen voor alle zes de afdelingen: vwo, havo, mavo, vmbo-basis, vmbo-kader en praktijkonderwijs. Het Johan de Witt heeft het predicaat Excellent niet gekregen voor een of ander vernieuwend onderwijsconcept. Integendeel. We zijn excellent vanwege het bieden van goed onderwijs in een superdiverse grootstedelijke context. Dat doen we door onze leerlingen liefdevol hinderlijk te volgen. Dat wil zeggen dat we met de gehele school er alles aan doen om onze leerlingen verder te helpen en dat steuntje in de rug te geven die ze nodig hebben om hun diploma te halen.

Dit betekent voor jou dat jij moet kunnen doen waar je goed in bent en waarvoor je bent opgeleid, namelijk lesgeven.

Alle andere taken binnen de organisatie zijn belegd bij professionele en kundige onderwijsondersteunende medewerkers. Je hoeft dus niet te surveilleren in de leerlingpauzes, in je taakuren de lesroosters rond te krijgen, of zorgen dat de ict-voorzieningen werken. In de gebouwen heerst rust op de gangen tijdens lesuren. Daar zorgen onze pedagogisch opgeleide conciërges en veiligheidsmedewerkers voor. Jij kunt dus ongestoord lesgeven.

Het Johan de Witt is een financieel gezonde school. Alle gebouwen zijn óf recent gebouwd óf gerenoveerd. De gebouwen zijn schoon en het klimaat binnen de gebouwen wordt zo aangenaam mogelijk gehouden. De ict-voorzieningen werken, en doen ze dat niet, dan worden ze vervangen.

“Is het dan niet zwaar? Werken in de superdiverse binnenstad van Den Haag?”

Ja. Dat is het zeker. Daarom krijg je bij ons als nieuwe docent goede begeleiding. We gooien je zo min mogelijk in het diepe en als we dat wel doen krijg je zwembandjes om. Minimaal voor een periode van een jaar krijg je een coach en een werkplekbegeleider. Deze leren je alles wat nodig is om je vak goed te kunnen uitoefenen binnen een school als de onze. 

Kom je bij ons lesgeven? Het enige wat we van je vragen is:

  • dat je je vak verstaat;
  • dat je geeft om de jongeren die je iedere dag voor je neus krijgt;
  • dat je het beste met deze leerlingen voor hebt;
  • dat je tijdens de piekmomenten van het schooljaar doorwerkt tot het werk af is.

C.V. en motivatiebrief kun je sturen naar:  en in de zomervakantie naar . In verband met de zomervakantie ontvangt u pas in de week van 23 augustus een reactie. 

NOD Haaglanden

NOD Haaglanden

Het Johan de Witt is onderdeel van NOD Haaglanden, een opleidingsschool in de regio Den Haag. Binnen dit samenwerkingsverband van lerarenopleidingen en scholen worden studenten voor een belangrijk deel van hun opleiding op de werkplek opgeleid. De NOD-scholen vormen samen ‘één stageschool’, waardoor studenten en (startende) docenten de kans krijgen om te profiteren van de diverse en kleurrijke leeromgeving binnen NOD Haaglanden en de speciale begeleiding.

Binnen NOD Haaglanden is er diversiteit in:

  • leerlingenpopulatie: van scholen met veel (culturele) diversiteit tot scholen met een specifieke leerlingendoelgroep
  • onderwijsniveaus: van lwoo, vmbo tot vwo
  • onderwijsconcepten: van traditioneel tot domein en montessori onderwijs

Meer informatie is te vinden op de website van NOD Haaglanden.