• onze school
  • medezeggenschap

Medezeggenschap

Het Johan de Witt heeft medezeggenschap voor groepen betrokkenen georganiseerd in verschillende raden:

  • Leerlingenraad
  • Personeelsgeleding medezeggenschapsraad
  • Medezeggenschapsraad
leerlingenraad

Leerlingenraad

Regelmatig hebben leerlingen goede ideeën over activiteiten binnen de school. Bijvoorbeeld het organiseren van een feest of een idee om de school voor iedereen leuker te maken. Dan kan de leerling terecht bij de leerlingenraad. Dit is een groep leerlingen die onder begeleiding van een adjunct-directeur regelmatig bij elkaar komt en ideeën bespreekt en uitwerkt. Zo leren ze om samen te werken en voor hun mening uit te komen. De raad komt op voor de belangen van alle leerlingen. De leden van de leerlingenraad moeten gekozen worden. De verkiezingen hiervoor zijn elk jaar aan het begin van het schooljaar.
mr

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal leden die gezamenlijk het personeel, de leerlingen en de ouders van het Johan de Witt vertegenwoordigen. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over verschillende onderwerpen die op school spelen. De MR kan de directie adviseren en kan in sommige gevallen ook instemmen met bepaalde zaken. Personeel, leerlingen en ouders kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers voor de MR. In een verkiezing kunnen zij hun stem uitbrengen.

Contact opnemen met de MR kan via: