VWO

Op het Johan de Witt hebben we in het eerste jaar kansklassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool kom je in een vwo-klas of in een kansklas havo/vwo. Bij deze kansklassen kijken we of je in het tweede jaar doorgaat in de vwo- of havo-opleiding. Dit gebeurt in goed overleg met ouders en mentor.

Na de derde klas verlaat je de onderbouw en ga je door naar de bovenbouw. In de bovenbouw kies je uit een van de vier hoofdrichtingen/profielen:

  • cultuur & maatschappij
  • economie & maatschappij
  • natuur & techniek
  • natuur & gezondheid

Een profiel bestaat uit een aantal vakken. In het gemeenschappelijk deel zitten de vakken die iedere leerling volgt. De profielvakken zijn verplichte vakken bij het gekozen profiel. Profielkeuzevakken zijn vakken die verplicht zijn bij het profiel, maar waar leerlingen wel kunnen kiezen. Daarnaast kiezen leerlingen nog een vak volledig naar eigen keuze.