Vmbo-kader

Past een combinatie van leren uit boeken en leren in de praktijk goed bij jou? Dan ben je op je plek bij onze opleiding vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Deze vmbo-opleiding duurt vier jaar. In de onderbouw besteden we veel aandacht aan het plannen en organiseren van je huiswerk en helpen we je bij het leren voor toetsen. Voor schoolwerk gebruik je een Chromebook. Deze kun je huren of kopen via school.

Profiel kiezen
In de bovenbouw kies je in welke richting je na je eindexamen door wilt gaan. Bij deze richting hoort een profiel. Je kunt kiezen uit zeven verschillende profielen: 

  • Bouwen, wonen en interieur
  • Produceren, installeren en energie
  • Mobiliteit en transport
  • Media, vormgeving en ICT
  • Zorg en welzijn
  • Economie en ondernemen
  • Dienstverlening en producten

Je volgt vakken die bij jouw specifieke profiel horen. Ze bereiden je op praktische wijze voor op je vervolgopleiding en latere beroep. Je volgt deze vakken in speciale praktijkruimtes. Daarnaast krijgt iedereen in de bovenbouw dezelfde vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en een kunstvak. 

Opstromen naar mavo
Het Johan de Witt vindt het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en op je plek bent op de opleiding. Als we merken dat je het goed doet en mooie cijfers haalt, kun je bij ons opstromen naar een hoger niveau. Dat betekent dat je in het eerste jaar aan de opleiding vmbo-kader kunt beginnen, maar uiteindelijk je mavo-diploma haalt.

Mbo-opleiding
Met je diploma vmbo-kader kun je beginnen aan een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Je kiest een mbo-opleiding waarin je een beroep leert, zodat je daarna goed voorbereid aan het werk kunt gaan. 

Extra ondersteuning
Misschien heb je wat extra hulp nodig om goed te kunnen presteren op school. Daarbij helpen we je graag in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Als je hier recht op hebt, krijg je bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding. In een lwoo-klas zitten minder leerlingen, waardoor je meer aandacht krijgt.