MAVO

In de mavo-opleiding word je voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Doordat wij je vorderingen en ontwikkeling goed volgen weten we precies welke begeleiding je nodig hebt om je diploma te halen.

Leerlingen met een mavo-advies komen in de brugklas van de mavo-opleiding of in de kansklas mavo/havo. In de kansklas kun je laten zien op welk niveau jij het beste presteert. Het onderwijs wordt in deze klassen aangeboden op het hogere niveau. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling welk niveau het beste bij jou past. Dat kan mavo zijn, maar ook havo. De leerlingen die aan het einde van de eerste klas het advies krijgen om havo te gaan volgen, gaan naar de tweede klas havo.

De mavo bestaat in totaal uit 4 leerjaren. Aan het einde van de tweede klas kies je een profiel dat aansluit op het mbo of de havo. Vanaf de derde klas start het voorexamenjaar. In de vierde klas blijven er nog 6 eindexamenvakken over en wordt het profielwerkstuk gemaakt en gepresenteerd. Daarnaast loop je stage en doe je praktijkervaring op. Het diploma geeft toegang tot het mbo-niveau 4 of tot het vierde leerjaar van de havo (indien het diploma behaald is met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen).

De mavo op het Johan de Witt kent de volgende profielen:

  • economie
  • zorg en welzijn
  • techniek
  • landbouw