ISK

Het ISK-onderwijs van het Johan de Witt is speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar die minder dan twee jaar in Nederland zijn en de taal niet of nauwelijks spreken. We bieden dit onderwijs aan op de locaties Glasblazerslaan en Vermeerstraat.

De leerlingen leren niet alleen de Nederlandse taal, maar maken ook kennis met de Nederlandse samenleving en worden voorbereid op het reguliere onderwijs. Deze ‘eerste opvang anderstaligen’ is gericht op een zeer diverse groep leerlingen, zowel qua achtergrond als vooropleiding en leervermogen. 

Passend leertraject
Het Johan de Witt verzorgt een zorgvuldige intake en plaatst de leerlingen (voorlopig) in de leertrajecten vwo/havo, mavo, vmbo-kader, vmbo-basis, alfa of entree. Ze gaan aan de slag met een intensief lesprogramma Nederlands, inclusief burgerschap en kunsteducatie. Deze vakken worden aangevuld met onder meer rekenen/wiskunde, lichamelijke opvoeding en Engels. Voor deze vakken is relatief weinig kennis van de Nederlandse taal nodig.

Studiewijzer en voortgangsgesprekken
De leerlingen werken met studiewijzers gericht op hun vervolgtraject (vwo/havo, mavo/vmbo-kader en vmbo-basis) en krijgen drie keer een voortgangsgesprek. Hierin bespreken we het te verwachten niveau aan het eind van hun ISK-traject.

Doorstroom
Na maximaal een jaar is het tijd voor de doorstroom. Vooraf bekijken we of we het voorlopige advies kunnen omzetten in een vervolgtraject (VO-ISK) binnen een van onze reguliere middelbare schoolopleidingen. Dit is mogelijk als de leerlingen een voldoende taal- en rekenniveau hebben behaald. 

VO-ISK
VO-ISK is beschikbaar op de niveaus havo/vwo, mavo, kader, basis en praktijkonderwijs. We werken binnen dit traject met kleine groepen, zodat leerlingen optimale begeleiding krijgen tijdens de les.