Entree

In samenwerking met het ROC Mondriaan kun je op de locaties Capadosestraat, en Hooftskade de entree-opleiding volgen. Dit is een mbo-niveau 1 opleiding die recht geeft op doorstroom naar mbo-niveau 2.

De entree-opleiding heeft twee belangrijke onderdelen: theorie en stage. Om het diploma te kunnen behalen moet je als leerling kunnen aantonen dat je met Nederlands en rekenen op niveau 2F zit. Verder moet het examenportfolio gevuld zijn met opdrachten voor het vak Burgerschap en moet de stage voldoende zijn afgerond.

Daarnaast toon je aan dat je over de benodigde werknemerscompetenties beschikt. Alles staat omschreven in het kwalificatiedossier. De examinering wordt onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan uitgevoerd.