• informatie
 • aanmelden

Aanmelden

aanmeldformulieren
aanmelden

Onze opleidingen

De Johan de Witt Scholengroep is een scholengroep binnen het voortgezet onderwijs met vijf locaties. Het Johan de Witt is een openbare school en heeft bijna alle opleidingen binnen het voortgezet onderwijs in huis:

 • vwo
 • havo
 • mavo
 • vmbo gemengd
 • vmbo kader
 • vmbo basis
 • praktijkonderwijs + (PrO+)
 • praktijkonderwijs (PrO)
 • entree (mbo 1)
 • ISK

Criteria

Leerlingen die zich bij het Johan de Witt aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Een positief advies van de basisschool voor de opleiding waarvoor de leerling zich aanmeldt.

Aanmelden

Leerlingen die zich willen aanmelden voor het eerste leerjaar van een opleiding bij het Johan de Witt kunnen dit doen via het aanmeldingsformulier op onze website. Zodra het aanmeldingsformulier bij onze school binnen is, zal er contact worden opgenomen.

De volgende gegevens/documenten zijn nodig voor aanmelding:

 • BSN-nummer
 • Adviesformulier en ingevulde keuzelijst die door de basisschool zijn afgegeven
 • Indien aanwezig schriftelijke uitslagen van testen/toetsen

Bekijk hier nog even rustig de stappen in de aanmelding

Plaatsing

Het Johan de Witt:

 • hanteert geen voorrangsregels.
 • heeft geen lotingsprocedure.
 • bepaalt in samenspraak met de ouders de locatie die het beste bij de leerling past.

Kansklassen

Het is aan het einde van de schoolloopbaan in het basisonderwijs niet altijd meteen duidelijk welk niveau van het voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Het Johan de Witt wil deze leerlingen meer tijd geven om dit te ontdekken. Daarom hebben wij in het eerste leerjaar zogeheten kansklassen:

 • Havo/vwo
 • Mavo/havo
 • Vmbo-kader/mavo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader
 • Vmbo-basis/praktijkonderwijs (PrO+)

Dit zijn klassen waarin leerlingen kunnen laten zien op welk niveau zij het beste presteren. Het onderwijs wordt in deze klassen aangeboden op het hogere niveau. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het beste past.

PrO - ISK

Voor leerlingen die minder dan twee jaar in Nederland zijn en een basisschooladvies voor praktijkonderwijs hebben gekregen, heeft het Johan de Wit een speciale PrO-ISK klas. In deze klas krijgen leerlingen meer ondersteuning in het verwerven van de Nederlandse taal.  

Brugklas anderstaligen

Voor leerlingen die van de basisschool komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen heeft het Johan de Witt een brugklas anderstaligen. 

Ondersteuningsaanbod

Alle scholen in de Haagse regio hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over hun ondersteuningsaanbod. De afspraken hebben als doelstelling dat er voor iedere leerling een passende school is. Het ondersteuningsprofiel van het Johan de Witt is te vinden in het downloadcentrum van deze website.

Aanmelden vanuit een andere middelbare school

Voor leerlingen die van een andere middelbare school komen en die zich willen aanmelden bij het Johan de Witt geldt een apart toelatingsbeleid. Dit is te vinden op onze downloadpagina.