Procedure

De Johan de Witt Scholengroep is een scholengroep binnen het voortgezet onderwijs met vier locaties. Het Johan de Witt is een openbare school en heeft bijna alle opleidingen binnen het voortgezet onderwijs in huis:

 • vwo
 • havo
 • mavo
 • vmbo gemengd
 • vmbo kader
 • vmbo basis
 • praktijkonderwijs + (PrO+)
 • praktijkonderwijs (PrO)


Beschikbare lesplaatsen schooljaar 2019-2020


Brugklas(type)

Aantal plaatsen Plaatsen in % Bijbehorende basisschooladviezen
vwo 27 5.1% VWO
vwo/havo 27 5.1% HAVO, VWO
havo 27 5.1% HAVO
havo/mavo 27 5.1% VMBO TL, HAVO
mavo 54 10.2% VMBO TL (met LWOO)
mavo/kbl 27 5.1% VMBO KL t/m TL (met LWOO)
kbl 54 10.2% VMBO KL (met LWOO)
kbl/bbl 80 15.1% VMBO BL t/m VMBO KL (met LWOO)
bbl 60 11% VMBO BL (met LWOO)
pro+ 40 8% Praktijkonderwijs
pro 48 9% Praktijkonderwijs
isk onderinstrroom 60 11%  


De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2019-2020, moet gezien worden als streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

Criteria
Leerlingen die zich bij het Johan de Witt aanmelden moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Een positief advies van de basisschool voor de opleiding waarvoor de leerling zich aanmeldt.
 • Leerlingen met een lage score op de landelijke eindtoets zullen geplaatst worden in een klas met extra ondersteuning.

Aanmelden
Aanmelden bij het Johan de Witt gebeurt in een persoonlijk gesprek. Leerlingen die zich willen aanmelden voor het eerste leerjaar van een opleiding bij het Johan de Witt kunnen dit doen via het aanmeldingsformulier op onze website. Zodra het aanmeldingsformulier bij onze school binnen is, zal er contact worden opgenomen om een afspraak te maken.

Bij deze afspraak wordt u verzocht het volgende mee te nemen:

 • Identiteitsbewijs leerling
 • BSN-nummer
 • Adviesformulier en ingevulde keuzelijst die door de basisschool zijn afgegeven
 • Indien aanwezig schriftelijke uitslagen van testen/toetsen

Plaatsing
Het Johan de Witt:

 • hanteert geen voorrangsregels.
 • heeft geen lotingsprocedure.
 • bepaalt in samenspraak met de ouders de locatie die het beste bij de leerling past.

Kansklassen
Het is aan het einde van de schoolloopbaan in het basisonderwijs niet altijd meteen duidelijk welk niveau van het voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Het Johan de Witt wil deze leerlingen meer tijd geven om dit te ontdekken. Daarom hebben wij in het eerste leerjaar zogeheten kansklassen:

 • Havo/vwo
 • Mavo/havo
 • Vmbo-kader/mavo
 • Vmbo-basis/vmbo-kader

Dit zijn klassen waarin leerlingen kunnen laten zien op welk niveau zij het beste presteren. Het onderwijs wordt in deze klassen aangeboden op het hogere niveau. Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we op basis van resultaten en ontwikkeling van de leerling welk niveau het beste past.

Brugklas anderstaligen
Voor leerlingen die van de basisschool komen en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen heeft het Johan de Witt een brugklas anderstaligen. 

Ondersteuningsaanbod
Alle scholen in de Haagse regio hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over hun ondersteuningsaanbod. De afspraken hebben als doelstelling dat er voor iedere leerling een passende school is. Het ondersteuningsprofiel van het Johan de Witt is te vinden in het downloadcentrum van deze website.

Aanmelden vanuit een andere middelbare school
Voor leerlingen die van een andere middelbare school komen en die zich willen aanmelden bij het Johan de Witt geldt een apart toelatingsbeleid. Dit is te vinden op onze downloadpagina.