#Ouders

Als ouder bent u een belangrijke partner van het Johan de Witt. U speelt een grote rol in het schoolloopbaan van de leerling. Het Johan de Witt probeert u daarin zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit doen wij op de volgende manieren:

  • Magister; in dit digitale systeem kunt de resultaten, het verzuim, het rooster e.d. van uw zoon/dochter inzien.
  • Het weekbericht; de wekelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws en belangrijke mededelingen
  • Voortgangsgesprekken met de mentor tijdens rapportavonden
  • De mogelijkheid voor individuele gesprekken
  • Zaterdagschool voor ouders
  • Ouderraad/medezeggenschapsraad

20141202_zs_wervingsmat_final_362