Ouderraad

Ouderraad
Johan de Witt streeft ernaar een ouderraad met vertegenwoordiging van alle locaties te hebben. Iedere ouder die hiervoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij de locatiedirectie. In deze ouderraad wordt gesproken over het onderwijsbeleid van de school.

Ouderraad: Wat doen we en wie zijn we?
De ouderraad van het Johan de Witt is een groep enthousiaste en betrokken ouders die zich op allerlei manieren inzet voor de overige ouders, de leerlingen en de school. Concreet betekent dit dat de ouderraad:

 • Vijf keer per jaar bijeenkomt; gesproken wordt onder andere over het onderwijsbeleid;
 • Een spreekbuis voor alle ouders vormt, we streven ernaar dat alle locaties vertegenwoordigd zijn;
 • Als klankbord voor de schoolleiding fungeert;
 • Contact onderhoudt met de Medezeggenschapsraad (MR);
 • Thema-avonden organiseert;
 • Actief meehelpt tijdens informatieavonden en open dagen

Ouderraadleden Johan de Witt Scholengroep

 • Abdel Ali Kammyte, voorzitter  – locatie Zusterstraat/Capadosestraat
 • Khallid Aakil, lid, plv. voorzitter, tevens lid GMR* – locatie Zusterstraat
 • Mohamed Nasrullah, lid – locatie Hooftskade/Zusterstraat
 • Rachid Tahboun, lid – locaties Capadosestraat/Zusterstraat
 • Sayad Hamidullahkhan, lid – locatie Zusterstraat
 • Kees van den Berg, lid – locatie Zusterstraat
 • Sharita Sewdihal, lid – locatie Zusterstraat
 • Mohamed Tahri, lid – locatie Zusterstraat

*GMR- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, VO Haaglanden

Heeft u interesse om zich in te zetten op de school van uw kind(eren) op het Johan de Witt Scholengroep meldt u aan bij de adjunct directeur van de school.