Klachten

Heeft u of uw kind een klacht over iets dat gebeurd is op school? Dan kunt u dit aankaarten bij de mentor. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u terecht bij de adjunct-directeur. Indien dit ook niet tot tevredenheid leidt, kunt u zich wenden tot de algemeen directeur van de scholengroep.

De Johan de Witt Scholengroep is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie:Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de Besturenraad

Dhr. M. Hamel
Adjunct-directeur Zusterstraat
M.Hamel@johandewittscholengroep.nl

Mevr. A. van Dam
Adjunct-directeur Hoofstkade
A.vanDam@johandewittscholengroep.nl

Dhr. H. Koppendraaier
Adjunct-directeur Glasblazerslaan
H.Koppendraaier@johandewittscholengroep.nl

Mevr. A. Taberima
Adjunct-directeur Capadosestraat
A.Taberima@johandewittscholengroep.nl

Dhr. H. Huizer
Algemeen directeur
Tel. Kantoor: 070-3312304
Email: H.Huizer@johandewittscholengroep.nl