Reken- & taalbeleid

Het Johan de Witt vindt een goede basis belangrijk. Een stevige basis is volgens ons onmisbaar om een opleiding goed te volgen en af te ronden. Daarom staan de kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde centraal. We besteden aan deze vakken extra tijd en aandacht. Dit zorgt voor aantoonbaar betere resultaten.

Vanaf schooljaar 2015-2016 tellen de referentieniveaus voor taal en rekenen ook mee in het eindexamenjaar. We willen de leerlingen hier zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze voorbereiding start al in de brugklas en dat doen we door middel van:

• Examen- en toetstraining.
• Extra uren taal(Nederlands & Engels) en rekenen.
• Regelmatig te toetsen.
• Aandacht voor taal/Nederlands en rekenen in de andere vakken.