Missie, visie, kernwaarden

Missie
De Johan de Witt Scholengroep biedt diplomagericht en uitdagend onderwijs. Ons onderwijs is gericht op:

  • Het behalen van een diploma;
  • Vervolgstudies;
  • Maatschappelijke participatie;
  • Het aanleren van de Europese sleutelcompetenties van de 21e eeuw.

Visie
Wij leiden onze leerlingen op tot zelfstandige en ondernemende jongeren die in staat zijn eigen keuzes te maken en deze te verantwoorden met als resultaat succesvolle maatschappelijke participatie en een passende vervolgstudie.

Kernwaarden
Ons onderwijs is gebaseerd op:

  • Respect: opvattingen van anderen respecteren, anderen in hun waarde laten;    
  • Verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid nemen en geven en proactief zijn;
  • Integriteit: integer zijn, uitstralen en bevorderen;
  • Creativiteit: creatief en innovatief zijn en er naar handelen;
  • Authenticiteit: maatschappelijk relevant, echt en betekenisvol.