Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad | MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal leden die gezamenlijk het personeel, de leerlingen en de ouders van het Johan de Witt vertegenwoordigen. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over verschillende onderwerpen die op school spelen. De MR kan de directie adviseren en kan in sommige gevallen ook instemmen met bepaalde zaken.

Personeel, leerlingen en ouders kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers voor de MR. In een verkiezing kunnen zij hun stem uitbrengen.

Oudergeleding MR

 • Abdel Ali Kammyte, voorzitter MR – locatie Zusterstraat en Capadosestraat
 • Gonça Yuksek, lid – locatie Zusterstraat
 • Khallid Aakil, lid – locatie Zusterstraat
 • Mohamed Nasrullah, lid – locatie Hooftskade/Zusterstraat
 • Rachid Tahboun, lid – locaties Capadosestraat/Zusterstraat
 • Sayad Hamidullahkhan, lid – locatie Zusterstraat

Leerlingengeleding

 • Berivan Calgin, lid – locatie Hooftskade
 • Jay Angnoe, lid – locatie Capadosestraat
 • Maria Konosidi, schaduw lid – locatie Zusterstraat
 • Youssra Yaman, lid – locatie  Zusterstraat

Personeelsgeleding

 • Andrea de Bakker, lid – locatie Zusterstraat
 • Gerard Pellikaan, lid tevens lid GMR* – locatie Zusterstraat
 • Hanneke van Kesteren, secretaris PMR –  locatie Glasblazerslaan
 • Mariska ten Berge,  vertegenwoordiger OOP** – locatie Zusterstraat
 • Max Hofland, lid – locatie Hooftskade.
 • Michael Hendriks, voorzitter PMR – locatie Hooftskade
 • Roos Machiel, lid – secretaris MR locatie Zusterstraat en Hooftskade
 • Stan Becker, lid – locatie Glasblazerslaan, schaduw lid GMR*
 • Erik Ozinga, lid – locatie Capadosestraat
 • Jeroen Vrolijk, lid – locatie Zusterstraat

*GMR- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, VO Haaglanden
**Onderwijs Ondersteunend Personeel