Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad | MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal leden die gezamenlijk het personeel, de leerlingen en de ouders van het Johan de Witt vertegenwoordigen. De MR heeft regelmatig overleg met de directie over verschillende onderwerpen die op school spelen. De MR kan de directie adviseren en kan in sommige gevallen ook instemmen met bepaalde zaken.

Personeel, leerlingen en ouders kiezen ieder hun eigen vertegenwoordigers voor de MR. In een verkiezing kunnen zij hun stem uitbrengen.

Oudergeleding MR

 • Abdel Ali Kammyte, lid, voorzitter MR  – locatie Zusterstraat en Capadosestraat
 • Kees v.d. Berg, lid en schaduw lid GMR* – locatie Zusterstraat
 • Khallid Aakil, lid en lid GMR* – locatie Zusterstraat
 • Mohamed Nasrullah, lid – locatie Hooftskade/Zusterstraat
 • Rachid Tahboun, lid – locaties Capadosestraat/Zusterstraat
 • Sayad Hamidullahkhan, lid – locatie Zusterstraat

Leerlingengeleding

3 vacante plaatsen

 • Jay Angnoe, lid – locatie Capadosestraat

Personeelsgeleding

 • Andrea de Bakker, lid en lid GMR* – locatie Zusterstraat
 • Arjen de Nooijer, lid – locatie Zusterstraat en Hooftskade
 • Erik Ozinga, lid – locatie Capadosestraat
 • Hanneke van Kesteren –  locatie Glasblazerslaan
 • Jeroen Vrolijk, lid – locatie Zusterstraat
 • Kevin Schut, lid en secretaris PMR – locatie Zusterstraat
 • Marloes den Heijer,  lid en schaduwlid GMR* vertegenwoordiger OOP** – locatie Zusterstraat
 • Michael Hendriks, lid en voorzitter PMR – locatie Hooftskade
 • Mustafa Okcuoglu, lid – locatie Glasblazerslaan
 • Roos Machiel, lid en secretaris MR – locatie Hooftskade

*GMR- Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, VO Haaglanden
**Onderwijs Ondersteunend Personeel