ISK

Op de locatie Glasblazerslaan (ISK) zitten ruim 170 leerlingen in de leeftijdscategorie 12 tot maximaal 18 jaar, die korter dan twee jaar in Nederland zijn. Zij leren de Nederlandse taal en worden voorbereid om, indien mogelijk, door te stromen naar het vervolgonderwijs, zoals vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs.

Leerlingen krijgen een intensief taalprogramma. Ze volgen ook vakken zoals rekenen/wiskunde, kunsteducatie, informatica en sport. Indien haalbaar wordt dat uitgebreid met onder andere Engels. Wij bieden onze leerlingen maatwerk aan, zodat zij gemiddeld na 12 tot 14 maanden doorstromen naar een van onze reguliere opleiding op de andere locaties.

20141202_hk_wervingsmat_final_606