Afwezigheid/verlof

Het kan voorkomen dat uw kind niet naar school kan komen wegens ziekte of door een bijzondere gebeurtenis. In de verzuimaanpak staat omschreven hoe het Johan de Witt hiermee omgaat. Deze kunt u vinden in het downloadcentrum. U kunt in deze aanpak onder andere lezen in welke situaties er bijzonder verlof kan worden aangevraagd en wat de consequenties zijn van ongeoorloofd verzuim.

Wanneer uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen vult u als ouder/verzorger het volgende formulier in:

Afwezigheidsformulier

Als u bijzonder verlof wilt aanvragen voor uw kind, vult u onderstaand formulier in:

Aanvraag bijzonder verlof