Meerjarenplan & activiteitenplan

In het meerjarenplan is te lezen welke doelen het Johan de Witt zich heeft gesteld voor de periode van 2012 t/m 2016.

Meerjarenplan 2012 – 2016

In het activiteitenplan zijn de doelen uit het meerjarenplan omgezet in acties voor het lopende schooljaar.

Activiteiten Jaarplan