Beleid & Overig

Voor leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs komen hanteert het Johan de Witt een zij-instroombeleid.

Hoe het Johan de Witt omgaat met verzuim van leerlingen staat omschreven in de aanpak verzuim. Ook de regels omtrent het aanvragen van verlof staan in dit document.

Om de veiligheid op school te vergroten hanteert het Johan de Witt een veiligheidsplan, een pestprotocol en een protocol voor het gebruik van social media.

In onderstaande handleiding staat beschreven hoe het wachtwoord van Magister kan worden gewijzigd.

De stichting VO Haaglanden heeft algemene inkoopvoorwaarden geformuleerd.
U kunt deze inzien en downloaden: